Privacyverklaring

Zeilers.Shop is onderdeel van koek+klaarwater. Koek+klaarwater verzorgt de technische groothandel- en retail activiteiten en exploiteert de webwinkel www.zeilers.shop. Koek+klaarwater | Zeilers.Shop gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar klanten en bezoekers van de webwinkel. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

 

Contactgegevens:

 

www.zeilers.shop

koek+klaarwater | Zeilers.Shop

Sara Mansveltweg 30, 6874 CC  Wolfheze

+31-610402108

info@zeilers.shop

 

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (eventueel factuur- en afleveradres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt

 

Koek+klaarwater | Zeilers.Shop verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.

 • Voor de totstandkoming en uitvoering (levering) van de koopovereenkomst.
 • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website) diensten.
 • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
 • Voor marketingdoeleinden.
 • Om te voldoen aan de op Zeilers.Shop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om je te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Zeilers.Shop. Hierbij tracht koek+klaarwater rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je daar geen prijs op stelt kan je dit aangeven via privacy@zeilers.shop. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid geboden om je hiervoor uit te schrijven.

 

Met wie worden de gegevens gedeeld?

 

Koek+klaarwater | Zeilers.Shop verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit op basis van privacywetgeving is toegestaan. Koek+klaarwater | Zeilers.Shop deelt gegevens met leveranciers en dienstverleners voorzover dat noodzakelijk is om onze diensten mogelijk te maken, zoals met dienstverleners voor vervoer en aflevering en leveranciers van (online)diensten. Koek+klaarwater verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Koek+klaarwater streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken of te laten verwerken.

 

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

Koek+klaarwater | Zeilers.Shop verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant/gebruiker. Zo heeft koek+klaarwater adres- en contactgegevens nodig voor de (af)levering van producten uit de webshop.
 • Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
 • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
 • Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

Koek+klaarwater | Zeilers.Shop verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.

 

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies

 

Op de (mobiele) websites van koek+klaarwater | Zeilers.Shop worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Zie ook de Cookieverklaring.

 

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites

 

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

 

Rechten

 

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kan je een e-mail sturen aan privacy@zeilers.shop.

Vragen

 

Indien je nog specifieke vragen hebt over ons privacy beleid dan kan je deze mailen naar privacy@zeilers.shop of sturen naar Koek+klaarwater, Sara Mansveltweg 30, 6874 CC. Wolfheze.

Wolfheze,
Koek+klaarwater | Zeilers.Shop