Reddingboeien

Een reddingboei is een essentieel onderdeel aan boord van ieder schip: mocht er iemand overboord vallen, dan dient met de reddingboei de plek de onheils gemarkeerd te worden!

Om te voorkomen dat de reddingboei weggeblazen wordt van de drenkeling dient de boei voorzien te zijn van een ingebouwd dan wel toegevoegd drijfanker. En ‘s nachts dient een reddingboei voorzien te zijn van een drijflicht en als er hoge golven staan van een joon, liefst met licht in top.

Automatisch opblaasbare reddingboeien en -jonen moeten regelmatig gecontroleerd worden: de sensor heeft een beperkte werkingsduur en moet voor die tijd vervangen worden. Dat moet in ieder geval na ieder gebruik, samen met de CO2 patroon. Let er altijd op dat je de juiste patroon gebruikt: niet te groot maar ook niet te klein!

Showing all 6 results