Drijflichten en jonen

Een drijflicht of joon zorgt ervoor dat de plek waar een drenkeling over boord gevallen is gemarkeerd wordt zodat ook ‘s nachts die plek terug te vinden is. Dat is niet alleen van belang voor het eigen schip dat naar die drenkeling zoekt, maar ook voor ingeschakelde hulpdiensten.

In veel landen is het een plicht om alles te doen wat in geval van man-over-boord kan helpen, waaronder het afdoende markeren van de plek waar een opvarende overboord gevallen is. Het niet nakomen van die plicht kan – bij dodelijke afloop – leiden tot veroordeling wegens dood door schuld!

Showing 1–12 of 14 results