Sport

Zeilen is - net als veel andere sporten en outdoor-activiteiten - een sport/hobby met bepaalde risico’s. Het is aan iedere zeiler om die risico’s zo veel mogelijk in te perken. Risicobeheer begint bij bewustwording. Opleiding, studie, training, voorlichting, voorbereiding en briefing spelen daarbij allen een...